Γαλάζια αφή


Γαλάζια αφή στης θάλασσας το σώμα,
είναι μια αίσθηση μεγάλη !
Συγκίνηση φέρνει στα μάτια και
ρίγος στο κορμί …..
Ακούσματα καλοκαιρινά….
μέσα στον χειμώνα !

ΒΕΤΑ ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΒΑΖΑΙΟΥ

Προηγούμενο Η τέχνη
Επόμενο Ημέρα της γυναίκας